Brandutredning

Brandutredning

Vi kan hjälpa försäkringsbolag gällande brandutredningar där man misstänker att orsaken är eldstadsrelaterad. Vår brandutredare Peter Nord föreläser regelbundet på NFC:s utbildning i brandutredningsmetodik och har gjort många utredningar åt både NFC och försäkringsbolag.

Brandutredning

Vi kan hjälpa försäkringsbolag gällande brandutredningar där man misstänker att orsaken är eldstadsrelaterad. Vår brandutredare Peter Nord föreläser regelbundet på NFC:s utbildning i brandutredningsmetodik och har gjort många utredningar åt både NFC och försäkringsbolag.