Eldstäder

Sotning

GVSV är ett lokalt alternativ till den av kommunen upphandlade sotaren. Om du vill att vi utför sotningen hjälper vi dig med den ansökan som krävs till kommunen. Tyvärr medger inte kommunen att vi utför brandskyddskontrollen, den kommer fortfarande kommunens upphandlade entreprenör utföra.

 

Eldstadsbesiktning

Vi utför alla typer av konsultbesiktningar av eldstäder och rökkanaler. Det kan gälla t.ex. vid nyinstallation, efter renovering av eldstad/rökkanaler eller om du bara vill veta statusen på din eldstad.

Sotning

GVSV är ett lokalt alternativ till den av kommunen upphandlade sotaren. Om du vill att vi utför sotningen hjälper vi dig med den ansökan som krävs till kommunen. Tyvärr medger inte kommunen att vi utför brandskyddskontrollen, den kommer fortfarande kommunens upphandlade entreprenör utföra.

 

Eldstadsbesiktning

Vi utför alla typer av konsultbesiktningar av eldstäder och rökkanaler. Det kan gälla t.ex. vid nyinstallation, efter renovering av eldstad/rökkanaler eller om du bara vill veta statusen på din eldstad.