Radonmätning

Radonmätning

Vi utför både långtids- och korttids radonmätningar med analys och dokumenterade åtgärdsförslag om mätningen hamnar över gränsvärdena.

Långtidsmätningarna används i första hand vid de obligatoriska mätningarna i flerbostadshus. Korttidsmätningar kan användas för indikering av radongashalter i byggnadsmaterial, de är ej godkända för de obligatoriska mätningarna.

Radonmätning

Vi utför både långtids- och korttids radonmätningar med analys och dokumenterade åtgärdsförslag om mätningen hamnar över gränsvärdena.

Långtidsmätningarna används i första hand vid de obligatoriska mätningarna i flerbostadshus. Korttidsmätningar kan användas för indikering av radongashalter i byggnadsmaterial, de är ej godkända för de obligatoriska mätningarna.