Ventilation

Ventilation

Vi är certifierade för att utföra alla typer av ventilationskontroller, såväl vid nyinstallation som återkommande kontroller (OVK – Obligatorisk ventilationskontroll).

För att bibehålla en god inomhusmiljö där din hälsa inte riskeras med t.ex. mögel är det viktigt att rengöra ventilationen med jämna mellanrum. Det finns även pengar att spara på detta då fläktar och växlare både håller längre och drar mindre energi. Vi hjälper dig med service, filterbyten, rengöring av ventilationssystemet och råd hur du ska hantera och underhålla ditt system.

 

Ventilation

Vi är certifierade för att utföra alla typer av ventilationskontroller, såväl vid nyinstallation som återkommande kontroller (OVK – Obligatorisk ventilationskontroll).

För att bibehålla en god inomhusmiljö där din hälsa inte riskeras med t.ex. mögel är det viktigt att rengöra ventilationen med jämna mellanrum. Det finns även pengar att spara på detta då fläktar och växlare både håller längre och drar mindre energi. Vi hjälper dig med service, filterbyten, rengöring av ventilationssystemet och råd hur du ska hantera och underhålla ditt system.

Det är obligatoriskt att kontrollera ventilationen i fastigheter med jämna mellanrum. Har du en villa görs kontrollen bara en gång vid nyinstallation.